Contacto

Música en Branco é un proxecto desenvolvido por Sinsalaudio para a Concellaría de Cultura da Coruña.

Coordinación
Julio Gómez
Natalia Balseiro
Iago Martínez

Comunicación
Alberto Ramos

Deseño e web
Christian García Bello

Produción
Fernando Silva

Administración
Luís Campos